Dades identificatives:

Fuster Freixa Arquitectes, amb domicili en carrer de Sant Domènec, 10, 08172 Sant Cugat del Vallés (Barcelona), proveïda de NIF 39136177K, amb número de col·legiat 9824-8 de la Germanor Nacional d’Arquitectes

Protecció de dades. Privacitat
Totes les dades facilitades pels usuaris web són gestionats directament per Fuster Freixa Arquitectes. Únicament els utilitzem per a realitzar la gestió amb els nostres usuaris i no s’emmagatzemen en cap base de dades pública, ni es faciliten a tercers. Procedim d’igual forma amb les dades utilitzades amb qualsevol sistema de comunicació (telèfon, mail, whatsapp, xarxes socials, etc) amb usuaris, clients , persones, entitats o empreses amb les quals establim contacte, independentment de l’origen de les dades La nostra política de protecció de dades és altament restrictiva i apliquem les directives de seguretat corresponents per a evitar alteracions o pèrdues de dades en mans de tercers. Les dades facilitades pels nostres usuaris, en el cas de ser emmagatzemats durant la gestió demandada per aquests, romandran en els fitxers de l’empresa durant un període posterior a l’última gestió de màxim 30 dies naturals. Les dades dels clients i les dades d’usuaris registrats romandran per temps indefinit en els fitxers interns de Fuster Freixa Arquitectes.
Aquest lloc web, per motius de seguretat i per a evitar el segrest de les dades introduïdes en els formularis, utilitza un servei de Google, Recaptcha. Quan un usuari procedeix a l’enviament d’un formulari accepta de manera inequívoca la política de privacitat de Google. Des del propi logo de Recaptcha es pot accedir a aquesta informació. No obstant això incloem aquí l’enllaç per a la seva consulta: Política de Privacitat de Google

Conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i al Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR, General Data Protection Regulation, vigent des de Maig de 2018), l’empresa informa els usuaris i clients de la seva política de protecció i ús de dades, en la qual ells poden determinar lliurement i de manera voluntària si volen cedir les seves dades personals a la companyia en cas de donar-se d’alta o subscriure’s en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. L’enviament de dades mitjançant formularis, correus electrònics o altres suports situats en la web implica:

  • Ser major de 14 anys
  • Acceptar la política de privacitat indicada en aquest apartat
  • Donar el consentiment exprés per a l’ús de les dades , que es regirà per les presents condicions de privacitat

Aquestes condicions estan basades en la legislació espanyola i europea. Seran els Tribunals de Justícia competents en Espanya o Unió Europea els encarregats de la resolució de qualsevol incidència en els casos en què pogués ser necessari. Encara sense ser obligatori en el nostre cas, Fuster Freixa Arquitectes disposa d’assessorament legal permanent per a tot el relatiu a política de privacitat i tractament i ús de dades de caràcter personal.

Les dades personals recollits seran tractats de manera secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa en el lloc web a cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i aquells altres especificats per les lleis i reglaments esmentats: Fuster Freixa Arquitectes, Carrer Sant Domènec, 10; 08172 Sant Cugat del Vallés, incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.

Avís Legal
El disseny del lloc web, els codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. També ho estan els continguts del lloc web. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el lloc web, excepte autorització expressa del titular.

Fuster Freixa Arquitectes no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal i tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal. Igualment Fuster Freixa Arquitectes no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

Política de Cookies
Aquest lloc web utilitza cookies -a més de les tècnicament necessàries per a la navegació- analítiques i publicitàries, pròpies i de tercers (Google Analytics), que permeten emmagatzemar la informació en el navegador de l’usuari i que pot ser recuperada en visites posteriors. Google Analitycs serveix per a mesurar i analitzar les visites de la web. Les dades obtingudes seran tractats per Google conforme a la Política de Privacitat de Google Analytics. Per tant, l’exercici de qualsevol dret relacionat amb cookies de Google haurà de fer-lo comunicant directament als responsables d’aquest lloc web.

Les cookies no s’instal·laran en el seu ordinador fins es produeixi una de les següents situacions: Fer clic en qualsevol punt de la web, romandre en ella més de 15 segons o desplaçar-se verticalment per aquesta. Realitzant alguna d’aquestes accions l’usuari accepta l’ús de cookies i arxius de seguiment d’adreces IP l’ús de les quals permet a Fuster Freixa Arquitectes recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.

En tot cas, l’usuari podrà impedir la instal·lació de cookies o esborrar les que ja s’haguessin instal·lat, a través de la configuració del seu navegador, així com a través de l’ús d’aplicacions específiques. No obstant això, Fuster Freixa Arquitectes no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina. La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.