edifici La Floresta

Sant Cugat del Vallès

2001 -2004

En aquest projecte d’un conjunt aïllat situat al barri de La Floresta la pronunciada topografia del terreny va permetre la possibilitat de realitzar un edifici d’habitatges i locals en planta baixa, primera i segona amb l’aparcament i trasters en planta soterrània

La planta general es compon per tres volums diferenciats i situats en forma de L. Els dos habitatges adossats amb entrades pròpies es troben a l’ala més curta. La resta dels habitatges i locals situats a l’ala més llarga es van dotar d’un únic nucli obert de comunicacions verticals amb escala i ascensor, donant l’accés a cada unitat a través de les passarel•les obertes a la façana posterior. Quant als materials, es va aconseguir jugar amb dos colors dominants; el groc de l’obra vista i el gris de les zones de façana amb monocapa d’aquest color, els elements de formigó vist i la fusteria i la serralleria, respectivament

edifici La Floresta

Sant Cugat del Vallès

2001 -2004

En aquest projecte d’un conjunt aïllat situat al barri de La Floresta la pronunciada topografia del terreny va permetre la possibilitat de realitzar un edifici d’habitatges i locals en planta baixa, primera i segona amb l’aparcament i trasters en planta soterrània

La planta general es compon per tres volums diferenciats i situats en forma de L. Els dos habitatges adossats amb entrades pròpies es troben a l’ala més curta. La resta dels habitatges i locals situats a l’ala més llarga es van dotar d’un únic nucli obert de comunicacions verticals amb escala i ascensor, donant l’accés a cada unitat a través de les passarel•les obertes a la façana posterior. Quant als materials, es va aconseguir jugar amb dos colors dominants; el groc de l’obra vista i el gris de les zones de façana amb monocapa d’aquest color, els elements de formigó vist i la fusteria i la serralleria, respectivament

Arquitectura residencial. Edificio La Floresta. Vista 1
Arquitectura residencial. Edificio La Floresta. Vista 2
Arquitectura residencial. Edificio La Floresta. Vista 3
Arquitectura residencial. Edificio La Floresta. Vista 4
Arquitectura residencial. Edificio La Floresta. Vista 5