casa Pareja

Sant Cugat del Vallès

2000 -2002

Un encàrrec rebut d’una família del municipi es va materialitzar en un edifici entre mitgeres de planta baixa, primera, segona i sota coberta. La ubicació del projecte es òptima en una plaça petita i tranquil•la en la zona més cèntrica.

Es compta amb un local situat en planta baixa i dos habitatges en planta primera i segona, l’últim en forma de dúplex. La façana té alguns elements clàssics com el sòcol revestit de pedra natural, i les baranes amb serralleria en forma de creu dels balcons. L’acabat general és un arrebossat monocapa.

L’edifici va rebre un premi del Gremi de constructors de Sant Cugat del Vallès.

casa Pareja

Sant Cugat del Vallès

2000-2002

Un encàrrec rebut d’una família del municipi es va materialitzar en un edifici entre mitgeres de planta baixa, primera, segona i sota coberta. La ubicació del projecte es òptima en una plaça petita i tranquil•la en la zona més cèntrica.

Es compta amb un local situat en planta baixa i dos habitatges en planta primera i segona, l’últim en forma de dúplex. La façana té alguns elements clàssics com el sòcol revestit de pedra natural, i les baranes amb serralleria en forma de creu dels balcons. L’acabat general és un arrebossat monocapa.

L’edifici va rebre un premi del Gremi de constructors de Sant Cugat del Vallès.

Arquitectura Residencial Sant Cugat del Vallés. Casa Pareja. Vista Frontal 1
Arquitectura Residencial Sant Cugat del Vallés. Casa Pareja. Vista Frontal 2
Arquitectura Residencial Sant Cugat del Vallés. Casa Pareja. Vista Frontal 3
Arquitectura Residencial Sant Cugat del Vallés. Casa Pareja. Detalle fachada